Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Kaupunkiympäristölautakunnan edustaja Vesiliikelaitoksen johtokunnassa 2019-2021

MliDno-2017-1417

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 141 §:n mukaan muiden toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo-​ ja puheoikeus kaupunginhallituksen puheenjohtajalla,​ kaupunginjohtajalla,​ palvelualuejohtajilla oman palvelualueen toimielimissä ja kaupunginhallituksen määräämällä edustajalla, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielnten kokouksissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin vuosiksi 2019 -​ 2021:

 • Kasvatus-​ ja opetuslautakunta
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
 • Kaupunkiympäristölautakunta
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta
 • Etelä-Savon pelastuslautakunta


Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa

 • hyvinvoinnin-​ ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan,​ Haukivuoren,​ Mikkelin pitäjän,​ Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,​
 • kasvatus-​ ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan sekä
 • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti jättää asian pöydälle.

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus nimeää edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin ja johtokuntiin vuosiksi 2019 -​ 2021:

 • Kasvatus-​ ja opetuslautakunta
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta
 • Kaupunkiympäristölautakunta
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta
 • Etelä-​Savon pelastuslautakunta


Samalla kaupunginhallitus oikeuttaa

 • hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Anttolan,​ Haukivuoren,​ Mikkelin pitäjän,​ Ristiinan ja Suomenniemen aluejohtokuntiin,​
 • kasvatus-​ ja opetuslautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Mikkelin kaupungin liikelaitos Otavian johtokuntaan sekä
 • kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Kaupunginhallitus nimesi edustajakseen seuraavat henkilöt:

 • Kasvatus- ja opetuslautakunta: jatkaa entinen edustaja Jenni Tissari
 • Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta: jatkaa entinen edustaja Pekka Pöyry
 • Kaupunkiympäristölautakunta: Mali Soininen
 • Mikkelin seudun ympäristölautakunta: jatkaa entinen edustaja Minna Pöntinen
 • Etelä-Savon pelastuslautakunta: Jukka Pöyry

 

Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.06.2019, § 281 oikeuttanut kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan kaudeksi 2019-2021.
Kaudella 2017-2019 lautakunnan varsinaisena edustajana Vesiliikelaitoksen johtokunnassa on toiminut Jaakko Väänänen ja varaedustajana Paavo Puhakka.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta nimeää edustajan sekä mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan kaudeksi 2019-2021.

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnan edustajaksi Vesiliikelaitoksen johtokuntaan nimettiin Jaakko Väänänen ja varaedustajaksi Paavo Puhakka.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, Vesiliikelaitoksen johtokunta, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta, luottamushenkilörekisterinhoitaja  

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.