Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus, § 281/18.06.2019:
Kaupunginhallitus on nimennyt edustajakseen kaupunkiympäristölautakuntaan Mali Soinisen.

Kaupunginvaltuusto, § 70/17.06.2019:
Kaupunginvaltuusto on myöntänyt Mali Soiniselle eron kaupunkiympäristölautakunnan jäsenyydestä ja nimennyt uudeksi jäseneksi herastuomari, Venäjä-ekspertti Tarja Gråsten-Tarkiaisen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kaupunkisuunnittelu 29.7.2019
Lausuntopyyntö koskien asemakaavan muutos 9. kaupungosan (Lähemäki) korttelit 97 ja 103 katu- ja pysäköintialueet / Saksalanaukio

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.