Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Muut asiat

Päätös

Puheenjohtaja muistutti lautakunnan ylimääräisestä kokouksesta 2.2.2021, jossa käsitellään uudelleen Launialan koulun asiaa.

Hannu Tullisen ja Jaakko Väänäsen kysymyksen johdosta keskusteltiin Rahulan salin tilanteesta ja mahdollisesta myymisestä.

Esittelijä ja puheenjohtaja kiittivät pykälän 5 jälkeen ansiokkaasta urasta Maini Väisästä, joka on jäämässä eläkkeelle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.