Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Mikkelin kaupungin asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalvelun hankinta 2018-2021 lisäys aiempaan päätökseen

MliDno-2018-926

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön (Kaupunginhallitus 18.4.2017 §124)  mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 € (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa. Mikkelin kaupunki joukkoliikenteen toimivaltaisena viranomaisena järjestää avoimen tarjouskilpailun Mikkelin kaupungin alueen joukkoliikennepalvelun hoitamisesta bruttokorvaukseen perustuvan sopimuksen mukaisesti.

Tarjouspyyntö koskee Mikkelin kaupungin keskustan ja lähitaajamien välistä sekä muun haja-asutusalueiden joukkoliikennepalvelua. Paikallisliikenne ei kuulu tähän hankintaan. Hankinnan sopimuskausi kaikkien kohteiden osalta on 13.8.2018 – 5.6.2021, jolle varataan optio jatkosopimukselle 6.6.2021 - 4.6.2022. Nykyiset sopimukset päättyvät 12.8.2018. Paikallisliikenne on kilpailutettu erikseen.

Tarjouspyyntö julkaistaan viikolla 21/2018 jolloin tarjoukset saadaan viikolla 26/2018, jonkä jälkeen tehdään tarjousten vertailu ja pyydetään mahdolliset lisäselvitykset. Uusi sopimuskausi alkaa 13.8.2018. Hallintosäännön 45 §:n mukaan toimielin voi siirtää mm. hankintoihin (29 §)  liittyvää toimivaltaa alaiselleen viranomaiselle.

Kaupungin joukkoliikennepalvelu on kokonaisuudessaan bruttokorvaukseen perustuvaa, jossa lipputulot jäävät tilaajalle eli kaupungille. Vuonna 2017 seudun joukkoliikenne  maksoi noin 1 950 000 € (alv 10 %), josta kaupunki sai lipputuloja noin 360 000 € (alv 10 %). Valtionavustusta viime vuoden kustannuksiin saataneen noin 80 000 €. 

Nyt tehtävän hankinnan arvo on noin 1 700 000 €/vuosi (alv0%). Mikkelin kaupungin joukkoliikennepalvelussa on käytössä viranomaisten yhteinen lippu- ja maksujärjestelmä, Waltti ja hankinnassa vaaditaan sen mukaiset ajoneuvolaitteet.

Joukkoliikennepalvelun kohteet perustuvat joukkoliikenteen palvelutasoon, jossa on huomioitu asiakastarpeet alueittain. Joukkoliikennekohteiden suunnittelu on sovitettu koulukuljetussuunnitteluun.

Koulukuljetukset ovat suljettuja kuljetuksia, joissa esim. lukiolaiset, ammattikoululaiset tai koululaisten kaverit eivät voi kulkea ja käyttää. Siirryttäessä kuljetuksissa joukkoliikennepalveluun kaikki alueen asukkaat, opiskelijat sekä kyläilyt kavereiden luona ovat mahdollisia. Myös vuorotarjontaa saadaan parannettua. Joukkoliikennepalveluun jää edelleen alueellisia kutsujoukkoliikennepalvelua, mutta koulupäivisin ajettavaan liikenteeseen yhdistetään myös kutsuasiointikuljetuksia.

Haukivuoren alue on jo nykyisin perinteisesti kokonaisuudessaan koulukuljetuksineen joukkoliikennepalvelua. Nyt hankinnassa on lähtökohtana, että myös Anttolan alueen koulukuljetukset olisivat kokonaisuudessaan joukkoliikennepalvelua. Ristiinan alueelta yksi koulukuljetuskohde on muutettu joukkoliikennepalvelun puolelle. Tällöin kuljetukset avautuvat kaikkien käyttöön joukkoliikennevuoroina ja lähtökohtana kuljetuksissa on matkojenyhdistely.

Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin liitteessä ”Bruttokorvaukseen perustuvan liikennöintisopimuksen ehdot”. Tarjouspyynnön liitteeksi tulee myös henkilötietojen käsittelyn ehdot (EU:n yleinen tietosuoja-asetus).

Tarjouspyynnön kohteet:

 • Kohde 1 Mikkeli – Rahula, Hännilä, Kokkosenlahti alueen päivä, Koulp
 • Kohde 2 Mikkeli – Rahula, Hännilä, Kokkosenlahti alueen päivä, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 3 Asiointiauton päivä koulujen kesäloman ja muiden lomaviikkojen. liikennöintipäivät M-P+++
 • Kohde 4 Haukivuoren alueen päivä, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 5 Anttolan alueen päivä, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 6 Mikkeli - Haukivuori - Mikkeli, liikennöintipäivät MKP, P, Koulp
 • Kohde 7 Mikkeli - Rämälä - Vehmaskylä - Hiirola - Mikkeli, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 8 Mikkeli - Mäntyniemi - Ihastjävi - Pulliala, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 9 Mikkeli - Kovala - Harjumaa - Vanhamäki - Otava, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 10 Ristiina - Suomenniemi - Ristiina, liikennöintipäivät M-P, LS, Koulp
 • Kohde 11 Mikkeli - Parkkila - Anttola - Mikkeli, liikennöintipäivät M-P, P, S, Koulp
 • Kohde 12 Ristiina - Suurlahti - Ristiina, liikennöintipäivät Koulp
 • Kohde 13 Kutsuliikenne Ristiinan kaupunginosan asiointiliikenne, liikennöintipäivät To
 • Kohde 14 Kutsuliikenne Kalvitsa - Loukee - Vehmaskylä - Rämälä asiointiliikenne, liikennöintipäivät KoulpTo

Tarjouspyyntöasiakirjat ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi ja oikeuttaa palvelualueen tekemään niihin vähäisiä muutoksia.

Kaupunkiympäristölautakunta siirtää hallintosäännön 45 §:n nojalla hankintapäätöksen tekemisen tämän hankinnan osalta tekniselle johtajalle.

Päätös

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että kutsutaksiliikennettä jatketaan myös Suurlahden suuntaan. Suurlahden suunnan kutsutaksiliikenne ollaan lopettamassa, kutsutaksia käyttävät ovat hyvin iäkkäitä henkilöitä, eivätkä he pysty kantamuksineen kävelemään useita kilometrejä tienvarresta kotiinsa, eivätkä näin ollen pysty käyttämään koululaiskuljetukseen yhdistettyä joukkoliikennettä, joka ajaa vain Suurlahdentietä eikä poikkea sivuteille. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkitään, että joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi
Aki Taavitsainen, logistiikkapäällikkö, aki.taavitsainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin maaseutuliikenteiden osalta Joukkoliikennepalvelun liikennöinti on kilpailutettu vuonna 2018 sopimusajalle 1.11.2018 - 31.10.2021. Tarjouskilpailussa varattiin oikeus jatkaa liikennöintisopimuksia optiolla ajalle 1.11.2021 – 31.10.2022. Liikennöintisopimuksilla ovat kaupungin alueen maaseutuliikenteet. Maaseutuliikenteiden linjat sovitetaan ja suunnitellaan Ely-liikenteiden sekä kaupungin kouluverkon tarpeiden kanssa yhteensopiviksi. Liikennöintikokonaisuudet ovat pysyneet ennallaan, linjojen aikataulu- ja reittimuutoksia tehdään syksyisin tarpeen mukaan koulujen lukukausien mukaan. Joukkoliikennepalvelussa on koulupäivävuoroja, asiointivuoroja, koulujen loma-ajan asiointivuoroja sekä kutsujoukkoliikenteitä.  

Asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojenliikennöintikohteita ovat: 
Mikkeli – Rahula – Kuvaala – Särkimäki – Asila – Hännilä – Kokkosenlahti – Parkkila -Mikkeli
Mikkeli – Hiirola – Kalvitsa – Vehmaskylä – Rämälä
Mikkeli – Mäntyniemi – Ihastjärvi – Pulliala
Mikkeli – Kovala – Harjunmaa – Vanhamäki – Otava
Mikkeli – Parkkila – Anttola
Mikkeli – Haukivuori
Suomenniemi – Ristiina – Suomenniemi
Ristiina – Suurlahti
Anttolan alueen vuorot
Asiointiin kutsujoukkoliikennekohteita ovat:
Anttola – Heinälahti – Parkkila – Mikkeli
Mikkeli – Kalvitsa – Loukee – Hiirola – Vehmaskylä – Rämälä
Mikkeli – Vanhamäki – Harjunmaa – Mäntyniemi – Ihastjärvi – Pulliala
Ristiinan ja Anttolan taajamien ympäristöalue

Henkilöliikenneyksikkö on neuvotellut liikennöitsijöiden suostumuksen optiosopimukseen. Kaikki liikennöitsijät ovat valmiita jatkosopimukseen, joten henkilöliikenneyksikkö ehdottaa, että liikennöintisopimuksissa käytettäisiin optio ja linjat kilpailutetaan myöhemmin vuodenvaihteessa 2021/2022. Joukkoliikennepalvelun tuottajien toimintatarkkuus sekä asiakaspalvelu on ollut sopimusaikana luotettavaa ja kiitettävää. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että liikennöintisopimukset optioajalle 1.11.2021 – 31.10.2022 tehdään seuraavasti: 

 • Ihastjärven Linja Oy (linjat Mikkeli – Mäntyniemi – Ihastjärvi – Pulliala, Mikkeli – Kovala – Harjunmaa – Vanhamäki – Otava)
   
 • Tilausliikenne Himanen Oy (linjat Mikkeli – Rahula – Kuvaala – Särkimäki – Asila – Hännilä – Kokkosenlahti – Parkkila -Mikkeli, Mikkeli – Anttola, Ristiina – Suurlahti, Anttolan alueen vuorot)
   
 • Tuplabus Oy (linjat Mikkeli – Hiirola – Kalvitsa – Vehmaskylä – Rämälä, Mikkeli – Haukivuori, kutsulinjat Mikkeli - Heinälahti – Parkkila – Kalvitsa – Loukee – Vanhamäki - Ihastjärvi – Porrassalmi – Kyyhkylä – Löytö –  Ristiina – Mikkeli)
   
 • Ristiinan taksit Reijo Trygg, Raimo Partio, Arto Syrjäläinen (Ristiinan taajaman ympäristön kutsulinjat)

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että Ristiinan taajaman ympäristön kutsutaksiliikenne laajennetaan Suurlahden suuntaan. Vesa Himanen kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Markku Himanen, Pekka Heikkilä, Hannu Tullinen, Marja Kauppi, Jaana Strandman, Paavo Puhakka, Tarja Gråsten-Tarkiainen) ja 5 ei ääntä (Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Jaana Vartiainen, Keijo Siitari, Marita Hokkanen).

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä saapui kokoukseen ja kaupunginhallituksen edustaja Mali Soininen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Valmistelija

 • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että liikennöintisopimukset optioajalle 1.11.2021 – 31.10.2022 tehdään seuraavien liikennöitsijöiden kanssa: 

 • Ihastjärven Linja Oy (linjat Mikkeli – Mäntyniemi – Ihastjärvi – Pulliala, Mikkeli – Kovala – Harjunmaa – Vanhamäki – Otava)
   
 • Tilausliikenne Himanen Oy (linjat Mikkeli – Rahula – Kuvaala – Särkimäki – Asila – Hännilä – Kokkosenlahti – Parkkila -Mikkeli, Mikkeli – Anttola, Ristiina – Suurlahti, Anttolan alueen vuorot)
   
 • Tuplabus Oy (linjat Mikkeli – Hiirola – Kalvitsa – Vehmaskylä – Rämälä, Mikkeli – Haukivuori, kutsulinjat Mikkeli - Heinälahti – Parkkila – Kalvitsa – Loukee – Vanhamäki - Ihastjärvi – Porrassalmi – Kyyhkylä – Löytö –  Ristiina – Mikkeli)
   
 • Ristiinan taksit Reijo Trygg, Raimo Partio, Arto Syrjäläinen (Ristiinan taajaman ympäristön kutsulinjat)
   

Edellisestä esityksestä ja päätöksestä puuttui yksi liikennöitsijäsopimus. Optiosopimus tehdään myös liikennöitsijän Hanskin Tilausliikenne ky:n sopimukseen linjasta Suomenniemi – Ristiina – Suomenniemi:

 • Hanskin Tilausliikenne ky (linja Suomenniemi – Ristiina – Suomenniemi) 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että liikennöintisopimus optioajalle 1.11.2021 – 31.10.2022 tehdään: 

 • Hanskin Tilausliikenne ky (linja Suomenniemi – Ristiina – Suomenniemi)

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hanskin Tilausliikenne ky

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 135 §:n mukaan sellaisen hankintayksikön päätöksen tai muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun korjaamiseksi, johon ei muutoin sovelleta hankintalakia, voidaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu).

Oikaisuvaatimusoikeus
Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika
Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla:

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu,
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi,
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.


Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksen tekijän on allekirjoitettava oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian käsittelemiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

2 OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan oikaisua,
 • se, millaista oikaisua vaaditaan,
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.