Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ihastjärven koulun myynti

MliDno-2021-316

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Myyntiluvan saanut Ihastjärven koulu oli myynnissä huutokaupat.com -sivustolla. Korkeimman tarjouksen (72 000 euroa) teki Polarica Marjahankinta Oy. Palvelujohtajan viranhaltijapäätöksellä (§2/15.1.2021) on päätetty hylätä korkeimman tarjouksen tehneen tarjous.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.