Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 101 Muut asiat

Päätös

Jaana Vartiaisen ja Vesa Himasen kysymysten johdosta todettiin, että Ristiinan Kisakaari on käytettävissä ainakin syyskaudella.

Markku Himanen kertoi, että monet Saksalan ja Lähemäen alueiden asukkaat kokevat kaavoitushankkeet kiusaamisena, kun heitä ei kuulla. Jouni Riihelä vastasi, että kaavoituksessa pyritään aina tasapuolisuuteen ja kaikkien osapuolten huomioimiseen ja vuoropuhelua voi aina kehittää.

Impi Jääskeläinen oli huolissaan siitä, kaavoitetaanko kaikki kaupungin rannat niin, että taloja saa rakentaa aivan rantaan saakka.

Jaakko Väänänen kysyi Kisakaaren tasearvoa.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.