Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jaakko Väänänen ja Tarja Gråsten-Tarkiainen. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 27.5.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kauppi ja Tarja Gråsten-Tarkiainen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.