Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Muut asiat

Kuvaus

Kaupunkikehitysjohtaja esittelee kaupunkiympäristön kokonaisuutta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä esitteli asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen kokonaisuutta.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.