Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaikataulu syyskaudelle 2021

MliDno-2020-2341

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksista on vuoden 2021 syyskauden osalta laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi:

24.8. (vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen)
7.9. (heinäkuun seuranta)
12.10. (talousarvioesitys 2021)
2.11.
23.11. (uudet taksat ja säännöt vuodelle 2022,lokakuun seuranta, lisämäärärahaesitykset, määrärahamuutokset )
14.12.

Kokousten aikataulu määräytyy suurelta osin kaupunginhallituksen kokousaikataulun, talousarvion, tilinpäätöksen ja talouden seurannan aikataulujen mukaan.

Kokoukset ovat tiistaisin ja alkavat kello 15:30. Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa. Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Poikkeavasta ajasta ja kokouspaikasta ilmoitetaan kokouskutsun lisäksi sähköpostiviestillä heti, kun muutos on tiedossa. Koronarajoituksista johtuen kokouksia on pidetty sähköisinä etäkokouksina. Sähköisten etäkokousten käytäntöä voidaan joutua jatkaamaan myös syksyllä, mikäli pandemiatilanne pahenee.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta tai siitä, että jäsen tulee kokoukseen myöhässä, on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Kokouksiin kutsutaan myös nimetyt kaupunginhallituksen, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston edustajat. Heidän varaedustajiensa kutsumisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin lautakunnan jäsenten kohdalla.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina kuultavaksi kutsuttavat muut viranhaltijat.

Varsinaisten kokousten lisäksi lautakunta voi järjestää seminaareja tai tutustumiskäyntejä, joista päätetään erikseen.

Mikäli jäsen haluaa jonkin asian käsiteltäväksi kokouksen lopussa kohdassa muut asiat, tulee tästä ilmoittaa joko etukäteen kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille tai viimeistään kokouksen alussa.

Mahdollisista esittelijän päätösehdotuksesta poikkeavista päätösesityksistä on toivottavaa ilmoittaa etukäteen kokouksen puheenjohtajalle ja sihteerille, jolloin asian käsittely ja kirjaaminen hoituvat sujuvammin.

Edellinen kaupunkiympäristölautakunta on päättänyt vain syyskauden ensimmäisen kokouksen ajankohta ja uusi lautakunta päättää syyskauden muista kokousajoista. Kokoukset tulee sovittaa myös kaupunginhallituksen kokousaikatauluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy edellä olevan kokousaikataulun ja kokousohjeet syyskaudelle 2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lautakunnan jäsenet ja varajäsenet, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston nimetyt edustajat, palvelualueen tulosalueet ja tulosyksiköt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.