Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 24.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Edustajan ja mahdollisen varaedustajan nimeäminen Vesiliikelaitoksen johtokuntaan

MliDno-2021-3191

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on 19.6.2017 kokouksessaan oikeuttanut kaupunkiympäristölautakunnan nimeämään edustajansa ja mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta nimeää edustajan sekä mahdollisen varaedustajan Vesiliikelaitoksen johtokuntaan.

Päätös

Jaakko Väänänen esitti lautakunnan edustajaksi Jouko Kervistä ja varaedustajaksi Pertti Karhusta.

Jaakko Väänäsen esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Nimetyt edustajat, Vesiliikelaitoksen johtokunta, Meidän IT ja talous Oy/palkanlaskenta, luottamushenkilörekisterinhoitaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.