Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 23.2.2021

§ 37 Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön ylläpitämät uimarannat uimakaudella 2021

MliDno-2021-620

Valmistelija

  • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue on ylläpitänyt vanhan Mikkelin alueen ulkopuolella sijaitsevia uimarantoja vuodesta 2001 alkaen. Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut ylläpitävät vanhan Mikkelin alueen uimarannat (9 kpl).

Tällä hetkellä asumisen ja toimintaympäristön ylläpitämiä uimarantoja on 17 kpl. Em. uimarannoista Orijärven uimaranta on ns. EU uimaranta, mikä tarkoittaa sitä, että siellä odotetaan käyvän uimakauden (15.6-31.8) aikana vähintään sata (100) uimaria päivässä. Muut uimarannat ovat pieniä yleisiä uimarantoja.

Syksyllä 2020 yleisiä uimarantoja on vähennetty kolme (3) kpl kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen mukaisesti. Yleisten uimarantojen listalta on poistettu Loukeen, Sairilan ja Yli-Majaveden uimarannat vähäisen käytön ja veden laatuongelmien vuoksi. Kyseisiltä uimarannoilta on poistettu opasteet ja uimarannan varusteet.

Asumisen ja toimintaympäristön yleisillä uimarannoilla on muilta osin sama palvelutaso kuin vuonna 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy vuonna 2021 ylläpidettävät yleiset uimarannat liitteen mukaisesti ja toimittaa sen edelleen Mikkelin seudun ympäristölautakunnalle, joka vuosittain laatii luettelon virallisesti ylläpidettävistä uimarannoista.

Tiedoksi

Mikkelin seudun ympäristölautakunta