Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 23.2.2021

§ 26 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus