Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 23.2.2021

§ 30 Eteläisen aluekoulun valvontatehtävät

MliDno-2019-581

Valmistelija

  • Juha Härkönen, projektipäällikkö, juha.harkonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue on pyytänyt Eteläisen aluekoulun valvontatehtävistä tarjoukset avointa hankintamenettelyä käyttäen, 3.12.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä. Tarjouspyyntö on julkaistu EU-hankintana virallisella TED-verkkosivustolla 8.12.2020.

Tarjouspyyntö koskee Eteläisen aluekoulun rakennusteknisten, LVIAJ-teknisten ja sähköteknisten töiden valvontaa sekä kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattoreiden tehtäviä.

Tarjouspyynnön mukaisena valintaperusteena on hinta-laatusuhteeltaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Vertailuperusteiden painotus on hinta 60 % ja pisteytetyt laatutekijät 40 %.

Tarjousten hinnan pisteytys perustuu vertailuhintoihin. Vertailuhinnat lasketaan tarjouksessa annettujen tuntihintojen perusteella. Valvontatyö suoritetaan tuntiveloitusperusteisesti toteutuneiden tuntien mukaisesti.

Laatutekijöitä on asetettu myös vähimmäisvaatimuksena sekä tarjoavan yrityksen että tarjotun valvontahenkilön osalta.

Tarjouksien pisteytettäviä laatutekijöitä ovat valvontahenkilön vähimmäisvaatimukset ylittävä koulutus, valvontatehtävään soveltuva työkokemus, mahdolliset lisäpätevyydet ja lisäreferenssit sekä tarjoajan esittämä valvontatehtäväkohtainen valvontasuunnitelma.

Hankkeen kokonaisarvo ylittää EU-kynnysarvon. Valvontatehtävien sopimuskausi on tarjouspyynnön mukaisesti 1.3.2021 – 30.8.2023.

Määräaikaan 8.1.2021 kello 12:00 mennessä tarjouksen Eteläisen aluekoulun valvontatehtävistä antoivat seuraavat yritykset.

Rakennusteknisten töiden valvonta:

  • Brado Oy
  • Granlund Mikkeli Oy
  • Rakennussuunnittelu ja valvonta Valkoinen Linja Oy
  • Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
  • Ramboll CM Oy
  • Sitowise Oy


LVIAJ-teknisten töiden valvonta:

  • Granlund Mikkeli Oy
  • Instate Oy
  • Planetcon Oy
  • Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
  • Sitowise Oy
  • Sweco Talotekniikka Oy
  • TaitoLakka Oy

 

Sähköteknisten töiden valvonta:

  • Granlund Mikkeli Oy
  • Planetcon Oy
  • Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
  • We Sähkö Oy

 

Kosteudenhallintakoordinaattori:

  • Brado Oy
  • Granlund Mikkeli Oy
  • Rakennuttajatoimisto Valvontakonsultit Oy
  • Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

 

Puhtaudenhallintakoordinaattori:

  • Brado Oy
  • Granlund Mikkeli Oy
  • Rakennustoimisto Valvontakonsultit Oy
  • Ramboll Finland Oy
  • Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy

 

Tarjouksien vertailutaulukko on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, talonrakennuspalvelut/Jarkko Hyttinen, Heidi Vanhanen, Juha Härkönen