Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 10 Maanhallinta prosessin kuvaaminen oppimisprojektina, 19.12.2018
§ 11 Vuorovaikutteisen immersiotilan toteutus Urpolan luontokeskukseen, 19.12.2018
§ 12 Taidemuseon kauppakeskus Akseliin rakennettavien tilojen korjaukset, 19.12.2018
Henkilöstöpäätökset:
§ 29 Palkattoman opintovapaan jatko matkasihteerin tehtävästä, 26.11.2018
§ 30 Maanmittausinsinöörin määräaikainen tehtävä, 19.12.2018
§ 31 Energiainsinöörin määräaikaisen tehtävän jatkaminen, 21.12.2018
§ 32 Määräaikaisen projektipäällikön rekrytointi, 21.12.2018
Muut päätökset:
§ 5 HKL:n käytöstä poistettujen raitiovaunujen vastaanottaminen Mikkelipuistoon, 19.12.2018

Projektijohtaja/Tekninen toimi
Hankintapäätökset:
§ 9 Ovipuhelinlaitteiston hankinta lentoasemalle, 18.12.2018

Hallintopäällikkö/Tekninen toimi
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Pysäköinnintarkastaja Pihla Kuusijärven osa-aikatyö, 28.11.2018

Johtava rakennustarkastaja
§ 1 Rakennustarkastajan valintapäätös, 03.01.2019
§ 6 Määräaikasen rakennusmittaajan työsuhteen jatkaminen kiinteistöverotarkistushankkeessa., 04.12.2018

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 31 Launialan alueen pienoismalli / Hankinta, 18.12.2018
§ 32 Mikkelin Taideohjelma / Painatus, 18.12.2018

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 1 Omakotitontin 491-9-14-19 uudelleenvuokraus, Ahjokatu 9a, 03.01.2019
§ 2 Omakotitontin 491-14-43-2 uudelleenvuokraus, Kelotie 31, 03.01.2019
§ 3 Omakotitontin 491-417-1-788 uudelleenvuokraus, Nousiantie 11, 03.01.2019
§ 4 Omakotitontin 491-13-3-13 uudelleenvuokraus, Hietakatu 2, 03.01.2019
§ 5 Rivitalotontin 491-10-14-2 uudelleenvuokraus, Kupomäki 3, 03.01.2019
§ 151 Määräalan ostaminen tontista 491-9-16-6, 29.11.2018
§ 152 Tilan 491-411-26-8 ostaminen Johannes Paukkusen ja Tyyne Paukkusen kuolinpesiltä , 29.11.2018
§ 153 Kerrostalotontin 491-14-30-1005 uudelleenvuokraus, Vesitorninkatu 12, 29.11.2018
§ 154 Tonttien 491-17-9-3 ja 491-17-64-3 varausten jatkaminen, 29.11.2018
§ 155 Omakotitontin 491-20-65-5 myyminen, 29.11.2018
§ 156 Tonttien 491-9-97-1 ja 491-24-25-2 varausten jatkaminen, 29.11.2018
§ 158 Omakotitontin 491-29-6-1 (Forsiuksenpolku 1) varaaminen , 12.12.2018
§ 159 Rivitalotontin 491-29-5-1 varauksen jatkaminen, Forsiuksenpolku 2-4, 14.12.2018
§ 160 Omakotitontin 491-29-4-3 varauksen jatkaminen, Akveliinanpolku 4, 18.12.2018
§ 161 Tilan 491-417-1-789 myyminen, 18.12.2018
§ 162 Metsäsairila Oy:n maanvuokrasopimuksen muutos, 21.12.2018

Kaupungininsinööri
Hankintapäätökset:
§ 19 Mikkelin kaupungin virastotalon sisätilojen, II krs Mod. 7-12/A-E, LVIS-peruskorjauksen rakennustekniset työt, 30.11.2018
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 41 Katusuunnitelman hyväksyminen Sinirinnankatu, 29.11.2018

Kunnossapitopäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 3 Suomenniemen katujen talvi- ja kesäylläpidon tilaaminen 20.10.2018 - 30.4.2022, 05.12.2018
Liikennepäätökset:
§ 13 Liikenneväylien talvikunnossapito 2018 - 2019, kunnossa- ja puhtaanapitoluokitus sekä jalkakäytävien talvikunnossapito, 26.11.2018
§ 14 Tilapäiset pysäköintijärjestelyt 2018 - 2019, 26.11.2018

Lomituspalvelupäällikkö
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Maatalouslomittaja Sina Viivi Marjatta Huikon työsuhteen vakinaistaminen, 04.01.2019
§ 11 Maatalouslomittaja Jenna Reinikaisen työsuhteen vakinaistaminen 1.1.2019 lukien, 11.12.2018
§ 12 Maataloulomittaja Laura Rantalan työsuhteen vakinaistaminen 1.1.2019 lukien, 11.12.2018
§ 13 Maatalouslomittaja Minka Kilposen työsuhteen vakinaistaminen 1.1.2019 lukien, 11.12.2018

Metsätalousinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 1 Metsästysalueen vuokraukset 2019/ Harjumaan Riistamiehet ry, 04.01.2019
§ 2 Metsästysalueen vuokraukset 2019/ Harjumaan Riistamiehet ry, 04.01.2019
§ 18 Määräaikainen lupa supikoirien metsästämiseen kaupungin omistamilla kiinteistöillä , 11.12.2018
§ 19 Maanomistajan lupa etsintäharjoittelua varten/ Mikkelin Seudun Pelastuskoirat ry , 13.12.2018
Talouspäätökset:
§ 6 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö 13.11.2018, 28.11.2018

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 1 Tapahtuma Hallituskadulla 16.2.2019, JHL:n Kaakkois-Suomen aluetoimisto, 04.01.2019
§ 107 Kalamarkkinat -tapahtuma Mikkelin satamassa 16.-18.8.2019, 07.12.2018
§ 108 Savonia hiihtoihin liittyvä jättinäyttö kävelykadulla 1.2. - 15.2.2019, 18.12.2018
§ 109 Kansainväliset suurmarkkinat 20. - 23.6.2019, 18.12.2018
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 41 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Mikkelin Asumisoikeus Oy/Vehnäkuja 2 B, 21.12.2018

Suunnitteluinsinööri
Liikennepäätökset:
§ 22 Päämajakoulun lapsia varoitusmerkkien siirto, 28.11.2018
§ 23 Jäähallin, jalkapallohallin ja Saimaa Stadiumin parkkipaikkojen merkintä, 05.12.2018
§ 24 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajokielto puistoväylälle välille Vuolingonkatu-Hietasenkatu, 05.12.2018
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 9 Nähtäville asettaminen, Ecosairilan alue, Metsäsairilankatu välillä Anttolantie-Jäteasema, 19.12.2018

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Avustuspäätökset:
§ 45 Sairilan yksityistiet / parantamisavustus, 30.11.2018
§ 46 Mustalammin mt / kunnossapitoavustus 2018, 10.12.2018
§ 47 Kaupungin parantamisavustus/valtionavusteiset yksityisteiden peruskorjaukset, 21.12.2018
§ 48 Kalvitsa-Mustamäki yt / parantamisavustus, 28.12.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Veli Liikanen, veli.liikanen@vihreat.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.