Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Marita Hokkanen ja Marja Kauppi. Pöytäkirja tarkastetaan torstaina 24.1.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös


Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja Kauppi ja Jaana Strandman. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.