Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 22.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 3.12.2018 § 443
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 20.11.2018 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Kaupunkisuunnittelu 10.1.2019
Lausuntopyyntö koskien asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelissa 18 ja katualueilla / Pankala II

Traficom 14.1.2019
Ilmoitus Mikkelin lentoaseman EFMI ANS organisaatioprofiilista 2018, jonka perusteella ei ole tarvetta tehdä muutoksia ANS valvontasuunnitelmaan tai ryhtyä lisätoimenpiteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.