Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 98 Urpolan koulun sisäilmaprosessi ja tilannekatsaus

MliDno-2018-1416

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Urpolan koulun sisäilmakorjaukset on suoritettu kesällä 2018 kaupunkiympäristölautakunnan 26.6.2018 päätöksen mukaisesti. Suunnitellut luokkien tiivistyskorjaukset sekä rakennuksen ylipaineistus saatiin suoritettua koulun kesäloman aikana. Lautakunnan päätöksen mukaan korjaustoimenpiteiden vaikutuksia sisäilmaongelmiin seurataan ja tulokset otetaan huomioon rakennushankkeen ja siihen liittyvien väistötilaratkaisujen suunnittelussa.  

Urpolan koululle on perustettu moniammatillinen sisäilmatyöryhmä keväällä 2017. Sisäilmatyöryhmä päättää tehtävistä selvityksistä ja tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä seuraa myös toimenpiteiden toteutusta sekä tiedottaa prosessista. Lisäksi kaupungin sisäilmatyöryhmä valvoo ja ohjeistaa kiinteistökohtaisten sisäilmatyöryhmien toimintaa.

Urpolan koulun sisäilmatyöryhmä on kokoontunut 10.8.2018. Kokouksessa on päätetty, että vastaavat korjaukset suoritetaan käytävätiloihin syyslomalla. Lisäksi syysloman aikana kellarin lattiamateriaalit muovimattojen osalta tullaan uusimaan.

Tämänhetkisen tiedon valossa näyttää, että henkilökunnan ja oppilaiden oireilu on vähentynyt tehtyjen toimenpiteiden johdosta. Koululla tehdään suppea sisäilmastokysely sekä oireilun kartoitus vielä ennen syyslomaa, jolloin saadaan tarkempaa tietoa oireilun laajuudesta.

Kiinteistöjohtaja ja sisäilma-asiantuntija selostavat tilannetta kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Varhaiskasvatus- ja perusopetus/Seija Manninen, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.