Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.9.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Paavo Puhakka ja Keijo Siitari. Pöytäkirja tarkastetaan virastotalon asiointipisteessä maanantaina 24.9.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.