Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 8 Ovo-korvauksen myöntäminen maankäyttöpäällikölle, jatko, 09.03.2021
§ 9 Määräaikaisen toiminnanohjaajan valinta Urpolan luontokeskukseen, 09.03.2021
§ 10 Maankäyttöjohtajan valinnan vahvistaminen, 09.03.2021

Hallintopäällikkö/Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue
Henkilöstöpäätökset:
§ 4 Avoinna olevan rakennustarkastajan viran hoito, 26.03.2021

Kaupungininsinööri
§ 5 Metsäharjoittelijan palkkaaminen infra- ja viheraluepalvelut yksikköön, 24.03.2021

Kaupunginpuutarhuri
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 1 Mikkelin kaupungin koirapuistojen  yleissuunnitelmat, 17.03.2021

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 1 As. Oy Partinkartano, 1.krs toimistotilojen sisäpuolinen purku-urakka, 23.03.2021

Maankäyttöjohtaja
§ 4 Luonto- ja liito-oravaselvitykset 2021, 09.03.2021
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 5 Määräalan vuokraaminen perustettavalle As Oy Mikkelin Kotitähti yhtiölle, 12.03.2021
§ 6 Tontin 491-15-7-9 vuokraaminen Oy SWM Wood Ltd:lle, 15.03.2021
§ 7 Tontin 491-24-12-5 vuokraaminen / Telia Finland Oyj, 19.03.2021
§ 13 Tontin 491-4-20-1285 uudelleenvuokraaminen / Asunto Oy Sillanpieli, 30.03.2021
§ 14 Lupa luovuttaa tontin 491-28-67-1 osa toisen hallintaan, 31.03.2021
§ 15 Tontin 491-3-29-6 vuokraaminen / Jevet Oy, 31.03.2021

Maankäyttöpäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 4 Sijoittamislupa puistomuuntamolle tonttien 491-28-67-1 ja 491-28-67-2 alueelle / Suur-Savon Sähkö Oy, 15.03.2021
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 22 Tilan 491-417-3-119 myyminen, Havukuja 6, 09.03.2021
§ 23 Omakotitontin 491-14-46-2 myyminen, Näreharju 9, 16.03.2021
§ 24 Omakotitontin 491-14-39-3 uudelleenvuokraus, Näreharju 2, 19.03.2021
§ 25 Omakotitontin 491-14-40-7 uudelleenvuokraus, Nilatie 7, 29.03.2021
§ 26 Muodostettavan rivitalotontin 491-10-13-5 myyminen, Itärinne 4-6, 01.04.2021
§ 27 Alueen vuokraaminen Reino Väänäseltä mainostaulun sijoituspaikaksi tilasta Närekulma 491-564-5-5, 01.04.2021

Metsätalousinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 11 Metsästysalueen vuokraukset 2021/ Mikkelin kaupungin hirviseurue, 22.03.2021

Paikkatietopäällikkö
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 4 3. Kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin 29 osan tonttijaon muutos, 18.03.2021
§ 5 20. Kaupunginosan (Tusku) korttelin 31 osan tonttijako, 24.03.2021
§ 6 5. Kaupunginosan (Nuijamies) korttelin 26 osan tonttijako, 24.03.2021

Palvelujohtaja/Vuokraus- ja käyttöpalvelut
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 1 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Riikolankatu 1 E, 10.03.2021
§ 2 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Länsiranta 1 A , 12.03.2021
§ 3 Asukasvalinnat loka-joulukuulta 2020 Mikalo Oy, 16.03.2021
§ 4 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Riikolankatu 1 A, 17.03.2021
§ 5 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Sannastinlaakso 6 B, 25.03.2021
Muut päätökset:
§ 6 As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko: Keskustie 61 A 3 myynti, 12.03.2021
§ 7 As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko: Keskustie 61 B 19 myynti, 16.03.2021
§ 8 As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko: Keskustie 61 B 18 myynti, 16.03.2021
§ 9 As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko Oy: Keskustie 61 A 4 myynti, 23.03.2021

Suunnittelupäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 3 Aikarajoitettu pysäköinti Ristimäenkadulle välille Savilahdenkatu-Vuorikatu, 16.03.2021
§ 4 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielto puistoväylälle välille Sokkalantie - Kirjotie, 29.03.2021
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 1 Lentokentän polttoaineen jakelu suunnitelma, 17.03.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Heikkilä, heikkilanpekka@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.