Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 20.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 23.3.2021
Lausuntopyyntö koskien Sairilan rantaosayleiskaavan muutosta 491-434-10-0 / Härkäniemen tuvat

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 23.3.2021
Lausuntopyyntö koskien asemakaavan muutosta 24. kaupunginosan (Oravinmäki) teollisuusalueilla / Hormikuja

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 14.4.2021
Lausuntopyyntö koskien Anttolan eteläisen yleiskaavan muutos 491-477-2-8, Kapalahti

Itä-Suomen hallinto-oikeus päätös 21/0030/3/29.3.2021 ja 21/0031/3/29.3.2021
Hallinto-oikeus on hylännyt hallintovalituksen aidan korottamista koskevasta kielteisestä toimenpidelupapäätöksestä ja kunnallisvalituksen, joka koski em. lupapäätökseen liittyvää lupamaksua

Itä-Suomen aluehallintovirasto 13.4.2021
Lähetetty vesilupahakemus koskien Mikkelin Rokkalan- ja Urpolanjoen neljän padon nousuesteden poistamista ja patoihin liittyvien vanhojen lupien rauettamista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.