Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaikataulu 2018

MliDno-2017-2519

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksista on vuoden 2018 osalta laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi: 

30.1. käyttösuunnitelma (hyväksyttävä tammikuun loppuun mennessä)
27.2. toimintakertomus/tilinpäätös 2017
20.3. helmikuun seuranta
17.4. maaliskuun raportointi
22.5. huhtikuun seuranta
19.6. toukokuun seuranta

Kokousten aikataulu määräytyy pitkälti talousarvion aikataulujen mukaan.

Kokoukset ovat tiistaisin ja alkavat kello 16.15. Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa. Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Poikkeavasta ajasta ja kokouspaikasta ilmoitetaan kokouskutsun lisäksi sähköpostiviestillä heti, kun muutos on tiedossa.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta tai siitä, että jäsen tulee kokoukseen myöhässä, on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina kuultavaksi kutsuttavat muut viranhaltijat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy edellä olevan kokousaikataulun kevätkaudelle 2018.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Palvelualueen tulosalueet ja tulosyksiköt

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.