Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 19.12.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen hallinto-oikeus, päätös 27.11.2017 jätehuoltomääräysten vahvistamista koskevaan valitukseen. Hallinto-oikeus on todennut, että lausunnon antaminen asiasta raukeaa, koska valittaja on peruuttanut valituksensa. Kyse on rakennuslautakunnan jo 20.8.2015 vahvistamista Mikkelin kaupungin jätehuoltomääräyksistä, jotka saatiin voimaan vasta nyt, kun päätös tuli lainvoimaiseksi.

Kaupunkisuunnittelu 27.11.2017
Asemakaavan muutos 4. kaupunginosan (Kaukola) korttelissa 28 ja katualueilla / Runeberginaukio

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö
Vastaanottotarkastuksen pöytäkirja 7.11.2017: Raviradantien P1 pysäköintialue kadunrakennus ja vesihuolto

Kaupunginhallitus 4.12.2017 § 199
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan 21.11.2017 pöytäkirja.
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.
Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.
 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.