Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 6 Kenkäveronniemen geo- ja ympäristöteknisten tutkimusten hankinta, 20.05.2020
§ 7 Neuvontapalvelun hankinta EAK-hankkeeseen, 20.05.2020
Henkilöstöpäätökset:
§ 8 Irtisanoutuminen mittausmiehen tehtävästä, 28.05.2020
Maksuhuojennukset:
§ 1 Vuokrahuojennukset, vuokraus ja käyttöpalvelut, 15.05.2020
Muut päätökset:
§ 2 Kotiseutuviirin käyttöönotto, 20.05.2020

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 1 Raimo Montosen valinta määräaikaiseen rakennustarkastajan virkaan, 13.05.2020

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 9 Pönttölän alueen yhteisöllinen asuinalue / Ideiointi ja suunnittelu, 19.05.2020
§ 10 Ristiinan osayleiskaavan hyväksymiskäsittely, 25.05.2020
§ 11 Rakennusinventoinnit, Maaherrakatu 7 ja Vilhonkatu 8, 26.05.2020

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 39 Mastopaikan vuokraaminen MPY Telecom Oyj:lle, 12.05.2020
§ 40 Ristiinan entisen teknisen viraston myynti, 14.05.2020
§ 41 Omakotitontin 491-29-6-3 varaaminen, Forsiuksenpolku 5, 25.05.2020

Kaupungininsinööri
Hankintapäätökset:
§ 4 Hulevesilaskutus-ohjelman hankinta, 29.05.2020
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 40 Katusuunnitelman hyväksyminen, Juvantien kiertoliittymän yleissuunnitelma, 18.05.2020

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 1 Mikkelin Eteläisen aluekoulun hybridikonseptin kehittämishanke, 12.05.2020
§ 2 Asuin- ja teollisuusrakennuksien, Tenholankatu 1 ja 3, purku-urakka, 25.05.2020

Liikennesuunnittelija
Liikennepäätökset:
§ 10 Muutos Raatihuoneenkadun kevyen liikenteen väylän liikenteenohjaussuunnitelmaan, 19.05.2020

Maankäyttöinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 10 Sijoittamislupa maakaapelille tilan 491-457-5-32 alueelle / Suur-Savon Sähkö Oy, 15.05.2020
§ 11 Peltoalueen vuokraaminen Lari Piispaselle, 27.05.2020

Metsätalousinsinööri
§ 6 Vesialueen omistajan lupa / Rantaonki- ja laituripilkkikilpailut 2020/ Mikkelin Eläkkeensaajat ry, 14.05.2020
§ 7 Vesialueen omistajan lupa/Rantaonki- ja laituripilkkikilpailut 2020/Mikkelin Vavika ry, 26.05.2020

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 15 Osoitteen vahvistaminen Liiansaarentien varren kiinteistölle 491-516-2-87 Suomenniemellä, 26.05.2020
§ 16 Osoitteiden korjaukset Päähkeensaarentien varren kahdelle kiinteistölle, 26.05.2020
§ 17 Osoitteen korjaus Ponnantien varren kiinteistölle 491-537-6-365 Ristiinassa, 26.05.2020
§ 18 Osoitteen vahvistaminen Varsaniementien varren kiinteistölle 491-430-8-13, 26.05.2020
§ 19 Osoitteen vahvistaminen kahdelle Salmentien varren kiinteistölle Närhilässä, 26.05.2020
§ 20 Osoitteiden vahvistaminen Ahorannanraitin varren kiinteistöille Ristiinassa, 28.05.2020
§ 21 Osoitteiden korjaaminen Haapaniementie varren kiinteistöille Suomenniemellä, 28.05.2020

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 18 Terassialueiden vuokraaminen Hallituskadulta Teatteriravintola Ilolle ja Burger Kingille kesäkaudelle 2020, 28.05.2020
§ 19 Pop-up lauluhetki 10.6.2020 Ristiinan torilla, 29.05.2020
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 26 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Sahamiehenkatu 7 C, 14.05.2020
§ 27 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Länsiranta 1 B, 18.05.2020
§ 28 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Länsiranta 1 C, 28.05.2020
§ 29 Asumisoikeuden haltijaksi hakijan hylkääminen, Sahamiehenkatu 7 A, 29.05.2020

Suunnitteluinsinööri
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 6 Nähtäville asettaminen, Sammonkatu välillä alikulkusilta-Jääkärinkatu, 27.05.2020

uYhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Avustuspäätökset:
§ 25 Parantamisavustus / Kauppilan yt, 20.05.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Heikkilä, heikkilanpekka@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.