Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Muut asiat

Päätös

Marita Hokkanen oli huolestunut kaupungin omistamien huonokuntoisten rakennusten, kuten entisen Siekkilän koulun  tilasta.

Hannu Tullinen oli huolestunut kadun- ja tienvarsien huonosta hoidosta kuten kasvillisuuden niiton laiminlyönnistä nurmikaistoilla.

Pekka Heikkilä oli huolestunut Mikkeli-puiston tilasta. Todettiin, ettei konkurssipesällä ole varaa maksaa puiston hoidosta. Ainakin yksi ostajaehdokas on kuitenkin tiedossa ja neuvotteluja käydään.

Merkitään, että Marja Kauppi ja nuorisovaltuuston edustaja Noora Rauhala poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Pekka Heikkilä kiitti lautakuntaa hyvästä asioiden hoidosta kevätkaudella 2020 osittain poikkeavissa olosuhteissa. Jouni Riihelä kiitti myös puheenjohtajaa hyvästä kokousten läpiviennistä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.