Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Kaupunkiympäristölautakunnan kokousaikataulu syyskaudelle 2020

MliDno-2019-2242

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnan kokouksista on vuoden 2020 syyskauden osalta laadittu seuraava ehdotus kokousaikatauluksi:

25.8.

8.9. (heinäkuun seuranta)

13.10. (talousarvioesitys 2021)

3.11.

24.11. (uudet taksat ja säännöt vuodelle 2021,lokakuun seuranta, lisämäärärahaesitykset, määrärahamuutokset )

15.12.

Kokoukset ovat tiistaisin ja alkavat kello 16.15. Kokouspaikka on lautakuntien kokoushuone kaupungintalon 2. kerroksessa ellei kokoontumisrajoitus tai muu vastaava syy vaadi kokousten pitämistä etäyhteyden avulla. Aikatauluun voidaan tehdä tarvittaessa muutoksia. Poikkeavasta ajasta ja kokouspaikasta ilmoitetaan kokouskutsun lisäksi sähköpostiviestillä heti, kun muutos on tiedossa.

Lautakunnan jäsen, jolla on este osallistua kokoukseen, kutsuu itse varajäsenensä tilalleen. Poissaolosta tai siitä, että jäsen tulee kokoukseen myöhässä, on hyvä ilmoittaa myös kokouksen sihteerille.

Kokouksiin kutsutaan myös nimetyt kaupunginhallituksen, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston edustajat. Heidän varaedustajiensa kutsumisessa noudatetaan samaa menettelyä kuin lautakunnan jäsenten kohdalla.

Viranhaltijoista kokouksiin osallistuvat esittelijä ja sihteeri sekä tarvittaessa asiantuntijoina kuultavaksi kutsuttavat muut viranhaltijat.

Varsinaisten kokousten lisäksi lautakunta voi järjestää seminaareja tai tutustumiskäyntejä, joista päätetään erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy edellä olevan kokousaikataulun syyskaudelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lautakunnan jäsenet, kaupunginhallituksen puheenjohtaja, kaupunginhallituksen, vammaisneuvoston, vanhusneuvoston ja nuorisovaltuuston nimetyt edustajat, palvelualueen tulosalueet ja tulosyksiköt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.