Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 25.5.2020 § 184
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 6.5.2020 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Kaupunkisuunnittelupalvelut 3.6.2020
Lausuntopyyntö koskien Luonterin rantayleiskaavan muutosta, Anttolan Piekälänsaaressa, Kaivannonlahden ja Suusalmen ranta-alueilla

Kaupunkisuunnittelupalvelut 3.6.2020
Lausuntopyyntö koskien Saimaan rantayleiskaavan muutosta / Ajosaari

Kaupunkisuunnittelupalvelut 3.6.2020
Lausuntopyyntö koskien Kailaniemen ranta-asemakaavan kumoamista

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.