Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 22 Valinnan vahvistaminen yleiskaavoittajan virkaan, 02.09.2019
§ 23 Vuokrauspäällikkö Nina Hurrin virkasuhteen siirtäminen jäteasiaintarkastajan virkaan 8.10.2019 lukien, 16.09.2019
Muut päätökset:
§ 3 Vahingonkorvaus, Urpolan kevyenliikenteen väylä, 09.09.2019
§ 4 Korvaussopimus Mikkelin Ravirata Oy:n kanssa, 10.09.2019
§ 5 Vahingonkorvaus, Urpolan kevyenliikenteen väylä, 23.09.2019

Projektijohtaja/Tekninen toimi
Hankintapäätökset:
§ 2 Harjapuhaltimen harjaksien hankinta Mikkelin lentoasemalle, 12.09.2019

Hallintopäällikkö/Tekninen toimi
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Jouni Ulmasen määrääminen hoitamaan virkaatekevänä pysäköinnintarkastajan virkaa, 09.09.2019

Johtava rakennustarkastaja
§ 6 Ovo korvauksen myöntäminen Juha Häyriselle vs jäteasiantarkastajan virassa., 18.09.2019

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 15 Ilmakuvaukset Mikkelissä, 10.09.2019
§ 16 Toimistokalusteiden hankinta / Yleiskaavoittajan työhuone, 18.09.2019

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 94 Omakotitontin 491-14-9-9 uudelleenvuokraus, Kelotie 38, 06.09.2019
§ 95 Tontin 491-60-308-5 varauksen jatkaminen, Linnaniementie 58, 06.09.2019
§ 97 Tonttien 491-29-5-6 Forsiuksenpolku 14 ja 491-29-6-4 Forsiuksenpolku 7 varausten raukeaminen, 10.09.2019
§ 98 Omakotitontin 491-7-17-3 myyminen, Kokkomäenkatu 8, 10.09.2019
§ 99 Omakotitontin 491-7-11-20 uudelleenvuokraus, Tavastinkatu 21, 13.09.2019
§ 101 Tontin 491-24-25-2 vuokrasopimuksen purkaminen, Tupalantie 3, 17.09.2019
§ 102 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n Pursialassa sijaitsevan vuokra-alueen muutos, 18.09.2019
§ 103 Omakotitontin 491-7-22-18 uudelleenvuokraus, Kalevankatu 6, 20.09.2019
§ 104 Omakotitontin 491-7-1015-8 uudelleenvuokraus, Koulukatu 8, 26.09.2019

Kaupungininsinööri
Hankintapäätökset:
§ 4 Leasingauton hankinta, 02.09.2019

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 17 Mikkomarkkinat 2019,liikennejärjestelyt, 04.09.2019
§ 18 Mikkelin Kamppareiden kotiotteluiden liikennejärjestelyt kaudella 2019-2020, 25.09.2019
§ 19 Raatihuoneenkadun sulkeminen liikenteeltä välillä Mikonkatu - Otto Mannisenkatu ajalla 3. - 10.10.2019., 27.09.2019
Muut päätökset:
§ 9 Mikkelin Kissat ry, ulkomainoslupa ajalle 21.9- 5.10.2019, 04.09.2019
§ 10 Raviradantien katuvalopylväsbanderollit 2019 - 2020, 12.09.2019

Liikennesuunnittelija
Liikennepäätökset:
§ 3 Porrassalmentien kvl liikenteenohjaussuunnitelma, 03.09.2019

Maankäyttöinsinööri
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 4 31. Kaupunginosan (Rantakylä) korttelin 169 osan tonttijako, 09.09.2019

Metsätalousinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 16 Leiriytyminen Säynätin retkeilyalueella 19. -20.10.2019/ Mikkelin Tuomiokirkkoseurakunnan nuorisotyö, 26.09.2019

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 22 Osoitteen vahvistaminen kiinteistön 491-485-3-29 maa-aineksen ottopaikale , 24.09.2019
§ 23 Osoitteen vahvistaminen Kipparintie varren kiinteistön 491-460-5-0 lomarakennukselle, 24.09.2019
§ 24 Kuhajärventien nimeäminen osoitejärjestelmään Ristiinassa, 24.09.2019
§ 25 Osoitteiden korjaaminen Heiniementien varrelle Ristiinan Himalanpohjassa, 24.09.2019
§ 26 Alttarkiventien nimeäminen osoitejärjestelmään Ristiinassa, 26.09.2019
§ 27 Osoitteen vahvistaminen Ketveleentien varren kiinteistölle 491-512-2-71, 26.09.2019

Palvelupäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 80 Illumio -valotapahtuma 18. - 19.10.2019 Mikkelissä, 09.09.2019
§ 81 Musiikkitapahtuma torilla 14. - 15.8.2020, 11.09.2019
§ 82 ABB Sähkönjakelun Road Show -kiertue 14.10.2019 Mikkelin satamassa, 13.09.2019
§ 83 Kansainväliset Suurmarkkinat 18. - 21.6.2020, 13.09.2019
§ 84 Jouluinen hyvän mielen tapahtuma 21.12.2019 Kirkkopuistossa, 13.09.2019
§ 85 St. Michel Summerfest/Ruoka- ja pienpanimotapahtuma 2020, 24.09.2019
§ 86 Kalamarkkinat -tapahtuma Mikkelin satamassa 14.-16.8.2020, 24.09.2019
§ 87 Mikkeli Pride 2019, 25.09.2019

Suunnitteluinsinööri
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 10 Nähtäville asettaminen, Metsurinraitti ja Raviradantie huoltoalueen kohdalla, 02.09.2019

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 19 Rasinahon yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiseksi, 17.09.2019
Avustuspäätökset:
§ 30 Römpelinmäen yt / lisäavustus 2019, 03.09.2019
§ 31 Heramäen yt / Välijoen putkisilta parantamisavustus, 06.09.2019
§ 32 Porkkalan yt / lisäavustus 2019, 10.09.2019
§ 33 Halmekankaan yt / parantamisavustus, 16.09.2019
§ 34 Ketunniemen yt / parantamisavustus, 16.09.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Heikkilä, heikkilanpekka@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.