Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Ulkoisten vuokrien korottaminen 1.1.2020

MliDno-2019-1894

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelupäällikkö, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Teollisuus- ja liiketilojen vuokrien, joita ei ole sidottu indeksiin, vuokrankorotus tehdään sopimusehtojen mukaan pääsääntöisesti tammikuun 1. päivästä lukien.
Vuokrankorotuksesta päättää kaupunginhallitus. Vuonna 2019 vuokrankorotus on ollut 1,9 %.

Mikkelin kaupungin vuokraus- ja käyttöpalveluiden hallinnoimia ulkoisia vuokrasopimuksia on 363 kpl.

Vuokraus- ja käyttöpalvelut esittää, että ulosvuokrattujen teollisuus-, liike- ja varastotilojen vuokria korotetaan 1.1.2020 lukien 2,0 %. Vuokrankorotuksen perusteena on yleinen kiinteistöihin kohdistuva kustannustason nousu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi vuokraus- ja käyttöpalveluiden ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto- , liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamista 1.1.2020 alkaen 2,0 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa.

Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.