Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 15.10.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 129 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 30.9.2019 § 363
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 17.9.2019 pöytäkirja. Koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Kaupunkisuunnittelu 18.9.2019
Lausuntopyyntö asemakaava ja asemakaavan muutos Valtatien 13 ja Otavantien risteysalueella

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.