Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Hankintapäätökset:
§ 13 Urpolan luontokeskuksen kivinäytteiden hankinta, 23.09.2020
Maksuhuojennukset:
§ 3 Vuokrahuojennukset syksy 2020, vuokraus ja käyttöpalvelut, 23.09.2020

Johtava rakennustarkastaja
Hankintapäätökset:
§ 1 Rakennusrekisterin aineistoparannustyö, 21.09.2020

Kaupungininsinööri
Henkilöstöpäätökset:
§ 8 Rakennuttajan valinta, 24.09.2020

Kiinteistöjohtaja
Muut päätökset:
§ 1 Päätös oman auton käytöstä työajossa / energiainsinööri, 23.09.2020

Maankäyttöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 5 Kinnarin kartanon rakennushistoriaselvitys, 23.09.2020

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 35 Osoitteen vahvistaminen Esperi Hoivakoti Lounatuulen kiinteistölle, 22.09.2020
§ 36 Korjaus päätökseen, osoitteen vahvistaminen Esperi Hoivakoti Lounatuulen kiinteistölle, 24.09.2020
§ 37 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-545-2-17, 25.09.2020

Palvelujohtaja/Vuokraus- ja käyttöpalvelut
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 13 Porukalla! -hankkeen päätösjuhla Kirkkopuistossa 10.10.2020, 24.09.2020
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 9 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Rauhaniementie 8 A, 22.09.2020
Toriasioihin liittyvät päätökset:
§ 5 Mikkelin Suomi Unkari seuran tapahtuma Hallitustorilla 3.10.2020, 22.09.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Pekka Heikkilä, heikkilanpekka@gmail.com

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.