Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Muut asiat

Päätös

Hannu Tullinen ja Jaana Strandman olivat huolestuneita palvelualueen henkilöstön tilanteesta ja työhyvinvoinnista. Tekninen johtaja Jouni Riihelä totesi, että henkilökunnassa on aina vaihtuvuutta, mutta sitä ei saa olla liikaa. Rakennusvalvonnassa ja vesilaitoksella on aloitettu projektit, joilla tähdätään toimintatapojen kehittämiseen ja sitä kautta myös työhyvinvoinnin parantumiseen. Maankäyttöjohtajan viran täytössä aloitetaan aktiivinen haku, jonka avulla uskotaan saatavan lisää päteviä hakijoita.

Ristiinan Kisakaaren osalta Jouni Riihelä kertoi, että paikallisen urheiluseuran kanssa sovitaan isännöintimallista, jossa kaupunki omistaa rakennuksen, mutta seura huolehtii tilavarauksista ja muusta käytännön toiminnasta.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.