Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 13.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle ei ole toimitettu ilmoitusluontoisia asioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.