Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset:
§8 LVI-tarkastaja Marko Pekurisen irtisanoutuminen virasta, 23.08.2017
§9 Ovo-korvauksen myöntäminen rakennustarkastaja Juha Häyriselle, 23.08.2017

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§10 Rakennettavuusselvitys ja tasaussuunnittelu EcoSairlan eteläosaan, 29.08.2017

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§108 Omakotitontin 17-17-3 (Ahonlaita 5) myyminen , 25.08.2017
§109 Mikkelin kaupungin tilan Puistorinne 491-417-1-801 myyminen , 25.08.2017
§110 Mikkelin kaupungin tilan Kotiharju 491-417-1-800 myyminen , 28.08.2017
§111 Omakotitontin (Mannisenpolku 2) varauksen raukeaminen, 28.08.2017
§113 Rakennuspaikan vuokraaminen / Kiinteistö Oy Mikkelin Poikolanrinne 1 , 29.08.2017
§114 Kauppakirjan oikaisu/tontin 491-29-15-6 myyminen/Ahopelto Group Oy, 29.08.2017
§115 Rakennuspaikan vuokraaminen / Suomen Hoivatilat Oyj , 31.08.2017
§116 Omakotitontin 29-12-2 (Huldankuja 4) myyminen , 31.08.2017
§117 Tontin muodostusosan myyminen Seppo Piriselle , 31.08.2017

Kiinteistöjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§6 Rakennuttajan valinta, 30.08.2017

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§7 Mikkomarkkinat 2017 liikennejärjestelyt, 21.08.2017
§8 Perhepyöräilytapahtuma 9.9.2017 , 01.09.2017

Metsätalousinsinööri
Hankintapäätökset:
§4 Metsämaan kaivinkonemuokkauspalvelujen hankita, 24.08.2017

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§12 Kunnan suostumus nopeusrajoituksen asettamiseen/Kotimäentie, 24.08.2017
Avustuspäätökset:
§33 Toplalahden yt/Parantamisavustus 2017, 30.08.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Mali Soininen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.