Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Valtuustoaloite koirapuistojen rakentamiseksi Rantakylään ja Tuppuralaan

MliDno-2016-1866

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Heikki Pyrhönen ym. esittivät 29.8.2016 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Hyvinvoinnin ja liikkumisen lisääminen, terveyden edistäminen ja kaupungin vetovoiman lisääminen ovat valtuuston strategian punainen lanka.

Koirapuistot ovat suosittuja kohtaamispaikkoja sekä ihmisille että koirille. Ne tarjoavat mahdollisuuden eri-ikäisten ihmisten ystävystymiseen ja tukevat sekä nuorten että aikuisten harrastamista ja yhteistoimintaa ja vähentävät koirien aggressiivista käyttäytymistä. Tarjoamalla koirien ulkoiluttajille mahdollisuuden koirapuiston käyttöön, vähennetään koirien irtipitämistä ja ulkoiluttamista muilla alueilla. Koirapuistot parantavat Mikkelin kaupungin imagoa nykyaikaisena asukkaat huomioivana kaupunkina.

Mikkelissä on tällä hetkellä koirapuistot Pankalammella, Laajalammella ja Ristiinassa. Mikkeliläisten liikkumista edistää se, että koirapuisto on omalla asuinalueella kävelymatkan päässä, eikä sinne näin ollen tarvitse ajaa autolla. Tämä vähentää myös yksityisautoilun aiheuttamia ilmastopäästöjä, joka myös on kaupungin tavoite.

Koirapuistot on aiemmin tehty Mikkelissä talkoovoimin kaupungin annettua sopivan maa-alueen ja rakennustarvikkeet. Tällä samalla periaatteella esitämme toimittavaksi nytkin. Rakennusmateriaaleiksi riittävät samanlaiset tolpat ja aidat kuin on Pankalammen koirapuistossa. Nämä ovat olleet riittävät ja toimivat ja ovat kohtuuhintaiset. Käyttäjät itse huolehtivat jätösten keräämisestä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Mikkeliin rakennetaan pikaisesti koirapuistot Rantakylään ja Tuppuralaan, joiden asukkaat ovat niitä tahtoneet ja kaupunki selvittää kaupunkilaisten toiveita koirapuistojen osalta myös muilta asuinalueilta yhdessä aluejohtokuntien ja kaupunginosaseurojen kanssa.

Mikkelissä 29.8.2016

Satu Taavitsainen (SDP)
Raine Lehkonen, Markku Turkia,Tapani Korhonen,
Jorma Harmoinen, Markku Aholainen, Marita Hokkanen,
Marianne Huoponen, Heikki Pyrhönen, Petri Tikkanen,
Jaana Vartiainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen toimen valmisteltavaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään joulukuussa 2016.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungille on tehty kuntalaisaloite 1.4.2016, jossa toivotaan koirapuistoa Rantakylään. Kuntalaisaloitteen oli allekirjoittanut 60 kuntalaista, ensimmäisenä allekirjoittajana Anu Loukoila. Kuntalaisaloitteeseen vastattiin 26.7.2016.

29.8.2016, §109 Mikkelin kaupunginvaltuustossa valtuutettu Heikki Pyrhönen, Satu Taavitsainen, Raine Lehkonen, Markku Turkia, Tapani Korhonen, Jorma Harmoinen, Markku Aholainen, Marita Hokkanen, Marianne Huoponen, Petri Tikkanen ja Jaana Vartiainen esittivät koirapuistojen pikaista rakentamista Rantakylään ja Tuppuralaan sekä esittivät, että kaupungin tulee selvittää yhdessä kaupunkilaisten, aluejohtokuntien ja kaupunginosaseurojen kanssa koirapuistojen tarvetta.

Aluejohtokunnilta ja asukasyhdistyksiltä tiedusteltiin heidän alueellaan koirapuistojen tarpellisuudesta ja sijoittamisesta. Vastaukset liitteenä.

Koiraharrastus on suosittua kuntalaisten keskuudessa. Tarkkaa koirien määrää ei tiedetä, koska koiraverosta on luovuttu vuosia sitten. Koira-aitaus palvelee koiran omistajia siten, että se on luvallinen paikka koiran vapaana ulkoiluttamiseen. Koira-aitauksessa koirat oppivat tulemaan toimeen toisten koirien kanssa. Samalla koiraharrastajat tutustuvat toisiinsa saman harrastuksen parissa toimiviin. Koirapuistoissa ja aitauksissa on yleiset koirapuiston säännöt, jotka on tehty yhdessä Kennelliiton kanssa. Koirien ulkoiluttamien on myös säännöllinen liikuntaharrastus.

Mikkelin kaupungilla on tällä hetkellä kolme yleistä aidattua koirapuistoa. Koirapuistot sijaitsevat Lehmuskylässä Pankalammen rannalla, Laajaharjussa ja Ristiinassa.

Mikkelissä toimivat koiraseurat ja yhdistykset pitävät jäsenilleen avoimia harjoituskenttiä seuraavasti: Mikkelin palveluskoirayhdistys Lentokentän tien vieressä, Mikkelin Agilityharrastajat Raviradantien päässä ja KooKoo99 Rantakylässä Ratatien päässä. Koiraseurat ovat hankkineet tilat ja vastaavat itsenäisesti tiloistaan ja toiminnastaan. Ne eivät ole vapaasti kuntalaisten käytössä. Ristiinan Koirakerholla  Ristiinan Pellosniemellä, Saarisentien varrella kaupungin omistamalla maalla koulutuskenttä joka on kaikkien koiraharrastajien käytössä.

Rantakylässä asemakaavassa ainut koira-aitauksen paikka on merkitty Vuolingon alueella Saparomäenpuistoon, mutta sen toteuttamisessa alueelle on ongelmia maaston vuoksi. Alueen asukkaat ovat myös ottaneet yhteyttä, jossa vastustavat koira-aitauksen sijoittamista kyseiselle alueelle.

Koira-aitauksen mahdollinen paikka olisi kaupungin omistamassa puistossa tai kiinteistön (tontin ) alueella. Yleisen kuluttajaturvallisuuden näkökulmasta palvelun tuottaja vastaa kaikesta palveluun liittyvistä turvallisuusasioista. Koira-aitauksissa tulee huolehtia aitojen ja porttien kunnossapidosta, puhtaanapidosta ja yleisestä siisteydestä. Liikenne alueella ja alueelle tulee huomioida. Paikan tulisi sijaita hyvien kevytliikenneväylien varrella. Osa koiranomistajista tulee puistoon autolla, joten koirapuistossa pitää olla tila ja kulkutie pysäköintialueelle. Alueen kunnossapidon vuoksi koira-aitaukseen on päästävä kuorma-autolla ja kunnossapitokalustolla. Pimeän syksyn ja talven vuoksi koira-aitaus on valaistava. Alueen kuivatus on myös varmistettava.

Suurimman kustannuserän koira-aitauksessa aiheuttaa aita portteineen. Koira-aitauksissa on tavallisesti oma osasto pienille ja isoille koirille. Aidan tulee olla tarpeeksi korkea ja vahva. Koirien leikki voi olla hyvin vauhdikasta ja suuret koirat voivat painaa lähes 100 kg. Kestävän koira-aidan kustannus on n. 25 000 euroa.

Koira-aitauksia on tehty myös kevyemmistä materiaaleista. Kevyet aitarakennelmat ovat epävarmoja, lyhytikäisiä ja kalliita pitää yllä. Esityksen mukainen aitarakennelma portteineen on mahdollinen, kun koira-aitauksen kunnossapidosta vastaavat koiraharrastajat. Alueen kuivatus, pysäköinti sekä kulkureittien rakentamisen kustannukset ovat riippuvaisia alueen sijainnista. Alueen valaistukseen ja jätehuoltoon on myös varauduttava.

Mikkelin kaupungin ylläpitämissä koirapuistoissa koiraharrastajat huolehtivat omatoimisesti koira-aitausten jätteiden keräyksestä jätesäiliöihin.

Koirapuistojen rakentamiseksi on kaksi vaihtoehtoa:

  • Kaupunki toteuttaa koira-aitauksen ja vastaa sen kustannuksista. Koirapuiston rakentamiseen tarvittava määräraha sisällytetään kaupungin investointiohjelmaan. Kaupungin investointiohjelma vuodelle 2018 on tätä vastausta annettaessa poliittisessa päätöksentekovaiheessa. Talousarvioesitykseen ei sisälly määrärahaa koirapuistojen rakentamiseen
     
  • Koiraharrastajat toteuttavat koira-aitauksen ja vastaavat sen kustannuksista. Koiraharrastajat voisivat toimia myös esimerkiksi asukasyhdistyksen tai muun yhdistyksen alla, yhdistys vuokraisi tällöin kaupungilta alueen ja vastaisi kustannuksista. Yhdistys voi hakea kaupungilta avustusta koira-aitausta varten.

Käyttäjät huolehtivat molemmissa tapauksissa alueen puhtaanapidosta.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue suhtautuu myönteisesti koirapuistojen rakentamiseen. Toteutus tapahtuu valtuuston ko. tarkoitukseen vuosittain myöntämän määrärahan puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle edellä olevan lausunnon vastauksena tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.