Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Toiminnan ja talouden seuranta heinäkuu/2017, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2017-881

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2017 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2017 seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2018 talousarvion valmistelun pohjana.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen raportit on valmisteltu Teknisen lautakunnan, rakennuslautakunnan ja maaseutu- ja tielautakunnan osalta erillisinä.

Raportit sisältävät seuraavat osat:

  • tavoitteiden toteutuminen ja arviointi, tuloskortit
  • tunnuslukujen toteutuminen, Maisema-taulukot

  • talouden toteutuminen ja olennaiset poikkeamat sekä ennuste loppuvuodesta

  • koko kaupungin investointiohjelman toteutuminen ja ennusteet teknisen lautakunnan raportissa

Seurantatiedot tulee olla talouspalveluiden käytössä 6.9. mennessä.

Toimialan johdon mukaisesti tulojen ja menojen ennuste on seuraava:

Teknisen lautakunnan alaisen toiminnan tuloja kertyy noin 25 700 euroa budjetoitua enemmän ja menojen arvioidaan alittuvan noin 84 400 euroa budjettiin verrattuna. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 110 000 euroa paremmaksi.

Rakennuslautakunnan alaisen toiminnan tuloja kertyy noin 125 000 euroa budjetoitua enemmän ja menojen arvioidaan alittuvan noin 57 800 euroa budjettiin verrattuna. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 182 800 euroa paremmaksi.

Maaseutu- ja tielautakunnan alaisen toiminnan tuloja kertyy noin 920 000 euroa budjetoitua vähemmän ja menojen arvioidaan alittuvan vastaavasti noin 900 000 euroa budjettiin verrattuna. Vuonna 2016 lomitustoiminnan tuotanto (lomituspäivät) tippuivat 17 % ja talousarvio on laadittu vuoden 2015 perusteella ja myyntituotot on arvioitu yläkanttiin. Maaseutuhallinnon palvelumaksut toteutuvat pienempänä, henkilöstökulut ovat vähentyneet eläköitymisen myötä ja yksityisteiden peruskunnostushankkeita toteutetaan vähemmän. Heinäkuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 20 000 euroa pienemmäksi.                                                                                      

Maaseutu- ja tielautakunnan tulojen vähennys viedään kaupunginvaltuustoon talousarviomuutoksena lokakuun seurannan yhteydessä.

Lautakunnan alaisten tulosalueiden toiminnan ja talouden heinäkuun toteumaraportit liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannat 7/2017 liitettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut/Jari Laitinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.