Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tilakeskuksen esitys liiketilojen vuokrien tarkistamiseksi 1.1.2018

MliDno-2017-1829

Valmistelija

  • Nina Hurri, vuokrauspäällikkö, nina.hurri@mikkeli.fi

Kuvaus

Teollisuus- ja liiketilojen vuokrien, joita ei ole sidottu indeksiin, vuokrankorotus tapahtuu pääsääntöisesti tammikuun 1. päivästä lukien ja on sidottu kaupunginhallituksen päätökseen.

Vuonna 2017 vuokrankorotus on ollut 1,5 %.

Mikkelin kaupungin tilakeskuksen ulosvuokrattuja teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotiloja on noin 360 kpl sekä Essoten vuokraamat tilat. Keskeisenä vuokran suuruutta määräävänä tekijänä ovat tiloihin kohdistuva kysyntä ja tarjonta; markkinatilanne. Ulosvuokrattujen kiinteistöjen vuokrahinta/m2/kk vaihtelee suuresti johtuen tilojen kunnosta ja sijainnista. Yleisesti kaupungin omistamien kiinteistöjen vuokratasoa on pidetty jonkin verran markkinahintatasoa alhaisempana.

Tilakeskus esittää, että ulosvuokrattujen teollisuus-, liike- ja varastotilojen vuokria korotetaan 1.1.2018 lukien 2,0 %.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tilakeskuksen ulosvuokrattujen teollisuus-, varasto-, liike- ja toimistotilojen vuokrien tarkistamista 1.1.2018 alkaen 2,0 %:n yleiskorotuksella kuitenkin niin, että tapauskohtaisesti voidaan suorittaa markkinatilanteen ja asiakassuhteen edellyttämää harkintaa. Indeksiin ja muihin sopimusehtoihin sidotut vuokrat korotetaan sopimusehtojen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Jaana Strandman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tilakeskus/Nina Hurri

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.