Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 12.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Etelä-Savon ELY-keskus 30.8.2017
Ramboll Finland Oy/5.7.2017. Loppuraportti, Mannerheimintie 34, Mikkeli, puretun rakennuksen alapuolisen pilaantuneen maan kunnostus Lausunto loppuraportista, Mannerheimintie 34

Kaupunkisuunnittelu 30.8.2017
Asemakaavan muutos 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelia 17 sekä katu- ja viheralueita / Vuorikatu 19-23

Kaupunginvaltuusto 28.8.2017
§ 52 Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskeva osayleiskaavan muutos / Ecosairilan osayleiskaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Mikkelin kaupungin 81. kaupunginosan (Metsä-Sairila) osaa koskevan osayleiskaavan muutoksen / Ecosairilan osayleiskaavan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.