Kaupunkikehityslautakunta, kokous 7.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Muut asiat

Päätös

Jaakko Väänänen esitti toiveen, että kaupunki alkaisi valmistella rakennusjärjestyksen uusimista ja osayleiskaavojen muuttamista niin, että rakennusoikeus ja rakennustehokkuus määriteltäisiin yhdenmukaisesti eri alueilla ja kaavoihin merkittäisiin kyläalueet, joilla rakentamista helpotetaan. Hän katsoi, että kielteisiä poikkeamispäätöksiä rakennusten käyttötarkoituksen muuttamiseen tehdään epämääräisillä perusteilla kuten kaupungille aiheutuvien kustannusten perusteella ja vastoin kaupungin maapoliittista ohjelmaa.

Merkitään, että Katariina Asikainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.