Kaupunkikehityslautakunta, kokous 3.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Palvelut ja tulevaisuus -ohjelma (PATU-ohjelma), kaupunkikehityslautakunta

MliDno-2022-78

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
  • Mari Komulainen, controller, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuusto asetti 13.12.2021 § 187 vuoden 2022 talousarvion hyväksyessään sitovan velvoitteen ja tavoitteen vuodelle 2022 ylijäämäisen tilinpäätöksen saavuttamiseksi. Valtuusto edellytti kaupungin johtoa valmistelemaan maaliskuun loppuun mennessä leikkaavan lisätalousarvion, jossa on kuvattu ne toimenpiteet, joilla ylijäämäinen tulos saavutetaan. Lisäksi edellytettiin valmistelemaan myös tuleville vuosille toimenpiteet, joiden avulla tulos olisi kunkin vuoden osalta positiivinen ilman meneillään olevaa isoa omaisuuden järjestelyä. Vuoden 2022 talousarviokirjaan lisättiin kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyssä maininnat Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman laatimisesta. Ohjelmalla todettiin tavoiteltavan 7,5 miljoonan euron vuositason käyttötaloussäästöä, vuoden 2022 osalta tavoite on 3,7 miljoonaa euroa.

Valtuusto hyväksyi Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman kokouksessaan 28.3.2022 § 44. Jokaisesta palvelurakenteeseen vaikuttavasta muutoksesta tehdään toimivaltaisten toimielimien erilliset hallinnolliset päätökset kuntalain ja Mikkelin kaupungin hallintosäännön edellyttämällä tavalla. Ennen lopullisia päätöksiä on huolehdittava, että valmistelu sisältää henkilökunnan yhteistoimintamenettelyn, kuntalaisten kuulemisen sekä muut selvitykset, kuten yritys-, maaseutu- ja lapsivaikutusten arvioinnit.

Patu- ohjelman periaatepäätöksessä näkyvät henkilöstövaikutukset ovat alustavia ja suuntaa antavia. Mahdolliset toteutettavat henkilöstövähennykset ja muut henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset käsitellään yhteistoimintamenettelyssä ennen lopullista päätöksentekoa.

Ohjelman sivulle 32 kirjatut hankkeet ja lisäselvitykset tuodaan erikseen päätöksentekoon, kun selvitykset ovat valmistuneet.

Kaupunkikehitysjohtaja esittelee Palvelut ja tulevaisuus -ohjelman ja sen toimenpiteet, jotka kohdistuvat kaupunkikehityslautakunnan alaiseen toimintaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.