Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kaupungininsinööri
Henkilöstöpäätökset:
§ 10 Rakennuttajainsinöörin valinta, 03.05.2023
§ 11 Joonas Nuutilaisen palkkaaminen Hanna Kangasahon sijaiseksi, 11.05.2023
Maksuhuojennukset:
§ 36 Hulevesimaksu: 491-009-0092-0003, 03.05.2023
§ 37 Hulevesimaksu: 491-003-0020-0020, 03.05.2023
§ 38 Hulevesimaksu 491-451-0017-0118, 08.05.2023
§ 39 Hulevesimaksu 491-021-0016-0002, 11.05.2023
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 20 Suunnitelman hyväksyminen, Koneistajankatu hulevesiallas, 03.05.2023
§ 21 Suunnitelman hyväksyminen, Kalevankankaan ensilumenlatu, 03.05.2023
§ 22 Suunnitelman hyväksyminen, Urpolanjoen kevyen liikenteen silta, 03.05.2023
§ 23 Suunnitelman hyväksyminen, Porrassalmenkadun silta Rokkalanjoen kohdalla, 03.05.2023
§ 24 Suunnitelman hyväksyminen, Anttolan hulevesisuunnitelma, 03.05.2023
§ 25 Katusuunnitelman hyväksyminen, Mäkitie-Kristiinantie -liittymä, 08.05.2023
§ 26 Vesihuoltosuunnitelman hyväksyminen, Pökkäänrannan vh, 08.05.2023
§ 27 Suunnitelman hyväksyminen, Timpurinkatu-Lentokentänkatu hulevesiviemäri ja hulevesiallas, 08.05.2023

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§ 5 Korvaava päätös, Kansainväliset Suurmarkkinat 22.-25.6.2023,liikennejärjestelyt, 04.05.2023

Maankäyttöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 7 Mikkelin hulevesiselvityksien ja yleissuunnitelmien kilpailutus 2023 / 442501, 26.04.2023
Henkilöstöpäätökset:
§ 5 Pysäköinnintarkastajan virkasuhteen päättyminen, 27.04.2023
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 16 Tilan 491-429-1-896 myyminen / Anttolan Kone ja Urheilu Oy, 03.05.2023
§ 17 Etuostotodistus kiinteistön 491-508-5-87 kaupasta, 12.05.2023
§ 18 Tontin 491-15-7-12 myyminen / Oy SWM-Wood Ltd, 15.05.2023

Maankäyttöpäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 9 Peab Industri Oy:n vuokrasopimuksen jatkaminen, 02.05.2023
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 27 Tilan 491-409-4-13 maanvuokrasopimuksen purkaminen, 08.05.2023

Metsätalousinsinööri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 9 Vesialueen omistajan lupa / Rantaonki- ja laituripilkkikilpailut 2023 / Mikkelin Vavika ry, 26.04.2023
§ 10 Vesialueen omistajan lupa / Rantaonki- ja laituripilkkikilpailut 2023/ Mikkelin Eläkkeensaajat ry, 26.04.2023
§ 11 Street Fishing- lajikalastuskilpailut 7.8.2023 Kaihunharjulla / vesialueen omistajan lupa, 11.05.2023
Hankintapäätökset:
§ 2 Taimikonhoito- ja hakkuun ennakkoraivauspalvelujen hankinta, 12.05.2023
Talouspäätökset:
§ 3 Puutavaraleimikoiden myynti / Tarjouspyyntö 17.4.2023, 05.05.2023

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 9 Osoitteen vahvistaminen Kallasuontien varren kiinteistölle 491-557-3-5 Ristiinan Himalanpohjassa., 03.05.2023
§ 10 Osoitteen vahvistaminen Koskentaipaleen Saarijärven Lehtoniemen läheisyydessä sijaitsevalle kolmelle saarikiinteistölle, 03.05.2023
§ 11 Osoitteen vahvistaminen Koivakkalantien varren kiinteistölle 491-525-7-21, 04.05.2023
§ 12 Kenkäveronniemen kuntoilupaikan osoitteen vahvistaminen Pursialassa, 04.05.2023
§ 13 Osoitteen vahvistaminen Kissalammentien varren kiinteistölle 491-537-0006-0212 Ristiinassa, 04.05.2023

Palvelujohtaja/Vuokraus- ja käyttöpalvelut
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 28 Eväät elämään -lipaskeräys 2023/Mikkelin Helluntaiseurakunta, 02.05.2023
§ 29 Kesäkatu 2023 -tapahtumat Hallitustorilla, 04.05.2023
§ 30 Anttolan Kesän avaus 2023 -tapahtuma, 05.05.2023
§ 31 Alueen vuokraus Hallitustorilta kesäkaudelle 2023 / Jungle Juice Bar Finland Oy, 10.05.2023
§ 32 Torikirppikset kesä 2023, 10.05.2023
§ 33 Mikkelin Setlementti ry:n kesätapahtuma Haukivuoren satamassa 8.6.2023, 12.05.2023
§ 34 Tanssin taikaa ja liikunnan riemua Yhteisvastuun hyväksi Ristiinan rantapuistossa 8.6.2023, 12.05.2023
§ 35 Alueen vuokraaminen Mikkelipuistosta aktiviteettien järjestämiseksi, Saimaachill Oy, kesä 2023, 16.05.2023
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 17 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Sannastinlaakso 6 B, 05.05.2023
§ 18 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Kalliolanrinne 1 A, 09.05.2023
§ 19 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Rauhaniementie 8 A, 12.05.2023

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 3 Tuiskuharjun yt / kunnan suostumus liikennemerkkien asettamiseen, korvaava päätös, 03.05.2023
Avustuspäätökset:
§ 27 Jukaran yt / parantamisavustus, 03.05.2023
§ 28 Kekkolan yt / parantamisavustus, 03.05.2023
§ 29 Esin yt / parantamisavustus, 03.05.2023
§ 30 Inkarilan yt / parantamisavustus, 03.05.2023
§ 31 Tuiskuharjun yt / parantamisavustus, 03.05.2023
§ 32 Kuikkarannan yt / parantamisavustus, 03.05.2023

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouko Kervinen, joke.kervinen@gmail.com

Kaupunkikehityslautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.