Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 15.5.2023 § 162 Otto-​oikeus/lautakuntien päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkikehityslautakunnan kokouksen 2.5.2023 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 16.5.2023
Lausuntopyyntö koskien Anttolanhovin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimisesta kiinteistöille 491-41-1-5, 491-41-1-6, 491-41-1-7, 491-429-1-960 sekä vesialue 491-876-69-1 (osa).

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 17.5.2023
Lausuntopyyntö koskien asemakaavan muutosta 1. kaupunginosan kortteli 1 tontti 65 (Porrassalmenkatu 29).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.