Kaupunkikehityslautakunta, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Esitys määrärahasiirroista, Hulevesiohjelma sekä Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus

MliDno-2023-2274

Valmistelija

  • Pekka Kammonen, kaupungininsinööri, Pekka.Kammonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Esitettävät määrärahamuutokset  koskevat kaupunkikehityslautakunnan alaisten investointien määrärahoja. Lisämäärärahat esitetään katettavaksi investointiohjelman sisällä tehtävillä määrärahasiirroilla.

Veturitallilahden hulevesijärjestelyt tulee toteuttaa vielä valmisteilla olevan asemakaavan mukaisiksi, eikä hanketta päästä aloittamaan vuoden 2023 aikana. Hulevesiohjelman määräraha on vajavainen suunniteltujen muiden kohteiden toteuttamiseksi. Esitetään 400 000 euron määrärahasiirtoa Veturitallin hulevesi hankkeelta Hulevesiohjelman hankkeelle. Hulevesiohjelman vuosittainen määrärahatarve on noin 500 000 euroa.

Kesän 2023 aikana Etelä-Savon Energia ja MPY maakaapeloivat ennätyksellisen laajasti kaupungin tietoliikenne- ja sähköverkostoja. Tässä yhteydessä kaupungin on asennettava omat katuvalokaapelinsa maahan, kun muut kumppanit poistuvat vanhoista huonokuntoisista yhteiskäyttöpylväistä. Tästä aiheutuu ennakoimattomia lisäkustannuksia.

Kaupunkikehityslautakunnan vastuulle kuuluvien investointien (kunnallistekniikka, maa- ja vesialueet, talonrakennus) määrärahojen muutos- ja lisäystarpeet:

Menomäärärahamuutokset

  • 20028 Veturitallinlahti hulevesi (TA 800 000 euroa), siirretään 400 000 euroa hankkeelle 20016 Hulevesiohjelma ( TA 50 000 euroa)
  • 26999 TA-määräraha, kadut yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen ( TA 800 000 euroa), siirretään 200 000 euroa hankkeelle 20008 Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus ( TA 200 000 euroa)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle investointeihin seuraavia määrärahamuutoksia:

Esitettävät määrärahasiirrot:

  • 20028 Veturitallinlahti hulevesi (TA 800 000 euroa) siirretään 400 000 euroa hankkeelle 20016 Hulevesiohjelma (TA 50 000 €)
  • 26999 TA-määräraha, kadut yritys- ja uuden asuinrakentamisen tukeminen (TA 800 000 euroa) siirretään 200 000 euroa hankkeelle 20008 Katuvalojen ohjausyksiköt ja saneeraus (TA 200 000 €)

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.