Kaupunkikehityslautakunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kaupunkikehitysjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 3 Pysäköinnintarkastajan rekrytointi pysäköintipalveluihin, 04.11.2021

Johtava rakennustarkastaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 5 Toimistosihteeri Anne-Marika Kekäläisen oto-korvaus ajalle 1.9-30.9.2022, 31.08.2022
§ 6 Määräaikaisen projektityöntekijän valinta jäteviranomaisen viranomaisrekisterin kehitystehtävään ja avustaviin tehtäviin., 08.09.2022

Kaupungininsinööri
Hankintapäätökset:
§ 3 Jalkaväkimuseon perusparannuksen rakennustyöt, 18.08.2022
§ 4 Urpolanjoen vaellusesteiden poisto, 24.08.2022
Henkilöstöpäätökset:
§ 8 Rakennuttajan valinta, korvaava päätös kaupungininsinöörin päätökseen § 7, 06.09.2022
Maksuhuojennukset:
§ 3 Hulevesimaksu 491-023-0001-0003, 18.08.2022
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 10 Katusuunnitelman hyväksyminen, Nuijamiestenkatu klv, 16.08.2022
§ 11 Katusuunnitelman hyväksyminen, Vilhonkatu klv , 16.08.2022
§ 12 Suunnitelman hyväksyminen, Lentokentän polttoaineen täyttöalue, 23.08.2022
§ 13 Suunnitelman hyväksyminen, Pistokatu yleissuunnitelma, 26.08.2022
§ 14 Suunnitelman hyväksyminen, Mikkelin frisbeegolfpuiston liittymän siirto ja pysäköintialueen laajennus, 08.09.2022

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 9 Sairilan koulun hakelämpölaitoksen ylläpito haketoimituksineen, 29.08.2022

Kunnossapitopäällikkö
Muut päätökset:
§ 6 Sirkus Tähti Oy, ulkomainoslupa 2022, 26.08.2022

Maankäyttöjohtaja
Hankintapäätökset:
§ 4 Määräalan ostaminen tilasta 491-402-1-31 / Efika Oy, 17.08.2022
§ 5 Moisiontie 5-11 asemakaava ja asemakaavan muutos / Asemakaavoituksen konsulttisopimus, 12.09.2022
§ 6 Määräalan ostaminen tilasta 491-417-22-0, 05.09.2022
Henkilöstöpäätökset:
§ 6 Palveluvastaavan työsuhteen päättyminen, 15.08.2022
§ 7 Vaatimus palkkasaatavien maksamisesta, 09.12.2021
§ 7 Vuorotteluvapaan myöntäminen joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkiselle ajaksi 12.9.-31.12.2022, 25.08.2022
§ 8 Joukkoliikenneinsinöörin määräaikaisen viransijaisen valinta, 01.09.2022
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 24 Muodostettavan tontin 491-24-21-6 vuokraaminen - Harri Haavikko Oy, 17.08.2022
§ 25 Määräalojen myyminen tiloista 491-408-5-8 ja 491-410-1-99 / Ajanvaunu Oy, 18.08.2022
§ 26 Määräalan vuokraaminen tilasta 491-408-5-8 / Telia Towers Finland Oy, 30.08.2022
§ 27 Tontin 491-25-23-1 uudelleen vuokraaminen / Kiinteistö Oy Vatilantie 2, 05.09.2022
§ 28 Graanin AH-pihan toteutus- ja hoitokuntasopimukset, 08.09.2022
§ 29 Tontin 491-14-31-26 uudelleen vuokraaminen / Asunto Oy Säästökiiski, 09.09.2022

Maankäyttöpäällikkö
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 12 Sijoittamislupa puistomuuntamolle ja maakaapeleille tilojen 491-409-1-114, 491-409-1-132, 491-409-4-14 ja 491-418-13-6 alueelle / Suur-Savon Sähkö Oy, 19.08.2022
§ 13 Peltoalueiden maanvuokrasopimuksen muuttaminen / Heikki Häkkinen, 07.09.2022
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 54 Tontin 491-60-308-1 varauksen jatkaminen, Linnaniementie 50, 23.08.2022
§ 55 Tilan 491-417-3-185 uudelleenvuokraus, Myllärintie 10, 24.08.2022
§ 56 Tilan 491-411-45-50 myyminen, Vainiontie 13, 25.08.2022
§ 57 Tontin 491-20-104-7 varauksen raukeaminen, Haulipussi 13, 01.09.2022
§ 58 Tilan 491-417-3-179 myyminen, Myllärintie 18, 07.09.2022
§ 59 Omakotitontin 491-10-12-1 uudelleenvuokraus, Etelätie 2, 12.09.2022

Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§ 20 Jahkontien nimeäminen osoiterekisteriin Ihastjärvellä, 29.08.2022
§ 21 Hipsunniementien nimeäminen osoiterekisteriin Anttolassa, 02.09.2022
§ 22 Osoitteiden vahvistaminen Asunto Oy Korsilammen rakennuksille Tuukkalan kaupunginosassa, 02.09.2022
§ 23 Osoitteen muutos Asunto Oy Mikkelin Ankkuripuisto 2 taloyhtiön asuinkerrostalolle Lähemäellä, 02.09.2022

Paikkatietopäällikkö
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§ 11 20. Kaupunginosan (Tusku) korttelin 90 osan tonttijaon muutos, 07.09.2022
§ 12 28. Kaupunginosan (Visulahti) korttelin 66 tonttijako, 07.09.2022

Palvelujohtaja/Vuokraus- ja käyttöpalvelut
Alueiden käyttölupapäätökset:
§ 94 Laituripilkki -tapahtuma 8.9.2022 Mikkelin satamassa, 22.08.2022
§ 95 Opiskelijoiden Fuksiaiset 28.9.2022 Mikkelin torilla, 25.08.2022
§ 96 Juhlajumalanpalvelus 4.9.2022 Anttolan satamassa, 30.08.2022
§ 97 Alueen varaaminen kävelykadulta 3.9.2022/ Mikkelin Seudun Perussuomalaiset ry, 31.08.2022
§ 98 Sadonkorjuumarkkinat ja toritanssit la 3.9.2022 Anttolan torilla, 02.09.2022
§ 99 Alueen varaaminen kävelykadulta/Laura Hämäläinen, 09.09.2022
§ 100 Metsäsairilan Pop Up -keräilytapahtuman järjestäminen Hallitustorilla 28.9.2022, 09.09.2022
Asumisasioihin liittyvät päätökset:
§ 27 Asumisoikeuden haltijan sekä asumisoikeusmaksun vahvistaminen, Hiidenpolku 8 C, 30.08.2022

Suunnittelupäällikkö
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§ 4 Nähtäville asettaminen, Mikkelin frisbeegolfpuiston liittymän siirto ja pysäköintialueen laajennus, 24.08.2022
§ 5 Nähtäville asettaminen, Pistokatu, 07.09.2022

Yhdyskuntatekniikan insinööri/Tieasiat, vesiosuuskunnat
Avustuspäätökset:
§ 58 Yksityisteiden kunnossapitoavustukset 2022, 12.09.2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouko Kervinen, joke.kervinen@gmail.com

Kaupunkikehityslautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.