Kaupunkikehityslautakunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 115 Muut asiat

Päätös

Marita Hokkanen kiinnitti huomiota Kalevankankaan liikenneympyrän näkemäesteenä olevaan kumpareseen ja kiitti Kalevankankaan kuntoportaiden ongelman korjaamisesta.

Jaakko Väänäsen kysymysten johdosta kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä kertoi, että Suurlahden suunnan kutsujoukkoliikenne on päättymässä käyttäjien vähäisen määrän takia ja että Urpolan kartanon tiloja vuokrataan ulkopuolisille, mutta etenkin syksy- ja talviaikoina kysyntä on vähäistä.

Pertti Karhusen kysymyksen johdosta Jouni Riihelä kertoi, että Eteläisen koulun työmaa on pysynyt  aikataulussa, luovutus on 2024 alussa ja rakennustyömaan sääsuojaus on kunnossa. Myös kustannusten arvioidaan pysyvän kurissa, urakkasopimusta tulkitaan YSE:n ehtojen mukaisesti.

Katriina Noponen kertoi, että aseman pohjoisen pysäköintialueen poistumisliittymä on turvaton (huono näkyvyys). Jouni Riihelä lupasi, että asia korjataan mahdollisuuksien mukaan.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.