Kaupunkikehityslautakunta, kokous 20.9.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 31.8.2022
Lausuntopyyntö koskien Asemakaavan muutosta Mikkelin 13. kaupunginosa (Pitkäjärvi) / Rantajoentie 14

Infra-  ja viheraluepalvelut 27.4.2022
Pöytäkirja vuoden 2022 päällystystöiden aloituskokouksesta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.