Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Muut asiat

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

  • Kokouksen alussa maankäyttöjohtaja esittelee maankäytön tulevia hankkeita (20 min).
  • Käyttötalouden säästöjen toteuttaminen 2025-26 ja alueurakoiden kilpailutuksen aikataulu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Kaunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä kertoi, että alueurakan nykyisen sopimuksen optiovuosina on mahdollista saada säästötavoitteen mukaista kustannussäästöä mm. tarkentamalla nykyistä sopimusta.

Marita Hokkanen esitti muistokivilaattaa entisen Siekkilän koulun paikalle ja muille vastaaville puretuille kouluille, samaan tyyliin kuin on entisellä Kalevankankaan koululla.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.