Kaupunkikehityslautakunta, kokous 19.3.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 12.2.2024 § 44 Otto-​oikeus/lautakuntien päätökset
Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkikehityslautakunnan kokouksen 30.1.2024 pöytäkirja. Koska pöytäkirjassa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 21.4.2024
Lausuntopyyntö puhdistamon asemakaavan muuttamisesta, koskien Mikkelin kaupungin 16. kaupunginosan (Kenkäveronniemi) korttelia 1 ja liikenne-, puisto- sekä vesialueita. 

Tiedoksi Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikennemäärälaskennat Mikkelin keskustassa 2023, liikennemäärät ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs kertoi tämän pykälän käsittelyn jälkeen maankäytön ja kaupunkirakenteen ajankohtaisista asioista.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.