Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Puutavarainventaario 31.12.2022

MliDno-2023-136

Valmistelija

  • Hanna Kangasaho, metsätalousinsinööri, hanna.kangasaho@mikkeli.fi

Kuvaus

Viher- ja metsäaluepalveluiden vastuualue on laatinut hallussaan olevista puutavaroista varastoinventaarion 31.12.2022 tilanteen mukaan.

Tienvarsivarastoissa on energiapuuta yhteensä 3280 i-m³, energiakuitua 40 m³, tukki- ja kuitupuuta yhteensä 1023 m³. Varastojen arvo on yhteensä 84 148 euroa (lähtötilanne 116 103 euroa).

Varaston arvo on pienentynyt 31 955 euroa ja kirjauksesta tehty muistiotosite on inventaarion liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen puutavarainventaarion liitettäväksi vuoden 2022 tilinpäätökseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että kaupunginhallituksen edustaja Petri Pekonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Viher- ja metsäaluepalvelut / toimistosihteeri ja metsätalousinsinööri, talouspalvelut, Meidän IT ja talous Oy/kirjanpito

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.