Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Muut asiat

Päätös

Jaakko Väänäsen kysymyksen johdosta kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä kertoi rakennusten käyttötarkoituksen muutoksiin liittyvästä päätöksenteosta ja sen suhteesta uuteen maapoliittiseen ohjelmaan. Asiasta käytiin runsas keskustelu.

Merkitään, että Katriina Noponen poistui kokouksesa tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.