Kaupunkikehityslautakunta, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkikehityslautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen hallinto-oikeus päätös 72/2023 11.01.2023
Hallinto-oikeus on hylännyt valituksen ja oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen, jotka koskivat Mikkelin kaupunginvaltuuston päätöstä 24.01.2022 § 5 hyväksyä Saimaan rantaosayleiskaavan muutos, tila Valkola 491-469-1-82.

Tilannekatsaus Veturitallialueen asemakaavamuutoksesta.

Itä-Suomen hallinto-oikeus päätös 11.01.2023 53/2023
Hallinto-oikeus on hylännyt kahden naapuritaloyhtiön valituksen kaupunginvaltuuston päätöksestä 13.6.2022 § 83, jolla hyväksyttiin 3. kaupunginosan (Kalevankangas) korttelin 11 osaa ja tonttia 270 koskeva asemakaavan muutos (Jokikatu 9).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.